Ulla Beck - LOGO
velkommen profil aktiviteter referencer klumme

Vil du lære om mentalisering i organisationer?

Hvis du er interesseret i at deltage i et specialdesignet forløb, hvor man lærer og træner mentaliseringsteknikker og metoder til brug i organisationer, så skriv til mig på: ullabeck@stofanet.dk

Forløbet finder sted i foråret 2018.
Oplys om du er leder eller konsulent, og hvorfor du er interesseret i mentalisering.
PiR - forår 2018

PiR betyder Personlig udvikling i Rollen. Det er et forløb bestående af en introduktionsdag og 4 udviklingsdage. Formålet er at styrke den enkelte i arbejdslivet og stimulere den personlige kapacitet. Der arbejdes med den personlige historie, rolleanalyse og CI - Critical Incident udfra et mentaliserende perspektiv.
CI er et effektivt værktøj til at øge egen mentaliseringskapacitet og til at øge mentaliseringen i de relationer man indgår i.
PiR er for de der arbejder med og gennem relationer i behandlings-, undervisnings- og konsultativt arbejde.

PiR foregår følgende dage:
Intro-dag: 07. februar    kl. 10.00 - 14.00
PiR 1:    09. februar    kl. 09.30 - 16.00
PiR 2:    06.  marts    kl. 09.30 - 16.00
PiR 3:    06.   april    kl. 09.30 - 16.00
PiR 4:    01.   maj     kl. 09.30 - 16.00

Sted: Storgade 10, 2. sal, 4180 Sorø

Skriv til mig og få flyer tilsendt.

Mobil:     4082 3993  
Mail:      ullabeck@stofanet.dk
Adresse:   Storgade 10, 2. sal 4180 Sorø